Меню
Кошница

Филтри за капково напояване и торене

Запушването на капкообразувателите, микроразпръсквачите и капковите маркучи е един от най-големите недостатъци на капковите и микронапоителни системи. При този тип копмпоненти водния поток трябва да премине през секции вариращи от няколко десети от милиметра до приблизително два милиметра. Без добро отстраняване на всички примеси от водата, рискът от запушване е значителен. За да се предпази системата от запушванесе поставят филтри след помпата или преди всеки клон на напоителната система. Изборът на ефективна система за филтриране изисква познаването на няколко основни параметри, като например вида на водоизточника, максимална скорост на очаквания воден поток, минималното и максимално работно налягане и дестинацията филтрираната вода. Качеството на водата от водоизточника (процентът на неразтворени вещества), е решаващ фактор за изборът на типа филтърна системата. Филтрите на Irritec са предназначени само за да отделят неразтворените във водата частици и да предотвратят запушване на напоителните системи. Тези филтърни системи не могат да изпълняват химическо или биологическо филтриране. Всички филтри на Irritec са произведени от висококачествени материали устойчиви на физични и химични агенти, използвани в областта на напояванетои отговарящи на международните стандарти. Всички метални компоненти, които се използват за призводството на филтрите Irritec са изработени от неръждаема стомана или са защитени срещу окисляване чрез поцинковане или  са обработени с цинков фосфат с последващо електростатично полагане на епоксидна полиестерна боя.