Меню
Кошница
Обработката и изпращането на поръчките може да отнеме до 3 работни дни!

Филтри за капково напояване и торене

Филтрите на Irritec ще осигурят възможно най-добрата защита за всяка поливна система. Опростената и здрава констукция, която е в резултат  на прецизно проктиране и качествена изработка, намаляват нуждата от поддръжка.

Филтрите за капково напояване на Irritec са устойчиви на резки промени в налягането, както и на външни натоварвания. Филтриращите елементи осигуряват максимална ефективност на филтриране дори при високи налягания.

Един от основните недостатъци при системите за капково напояване е тяхната чуствителност по отношение чистотата на водата. Ние от Bielaagro.com можем да ви предложи отлично решение на този проблем, като ви представим богата продуктова гама от категорията филтри за капково напояване.

Осигурете най-добрата защита за вашата поливна система.

При при всички напоителни системи малките частици мръсотия са вашия най-лош неприятел.

Защо?

При компонентите, изграждащи системите за капково и микронапояване (капкообразуватели, микроразпръсквачи и мъглообразуватели), водният поток трябва да премине през секции с размери, които варират от няколко десети от милиметъра до приблизително два милиметра. При такава специфична технология значително се увеличава рискът от запушване на някои от тези компоненти, когато липсва добро филтриране на примесите от водата. Ето защо е нужно да изберете надежден филтър за капково напояване, който да предпазва системата от запушване. Филтрите за капково напояване се поставя след помпата, като в зависимост от мащабите на поливната система може да се поставят и допълнителни по-малки филтри преди всеки клон на напоителната система.

Какво трябва да имате предвид при избора на филтърна система?

Изборът на филтър за капково напояване завииси на няколко основни параметри, като:

  • вид на водоизточника;

Когато водата се черпи от открити водоизточници като реки, язовири или изкуствени открити водоеми се препоръчвна използването от пясъчни филтри поради наличието на тиня, водорасли и други органични замърсявания.

Обикновено те се използват в комбинация с хидроциклонни филтри и дискови филтри. Когато водоизточника е сондаж или кладенец основния замърсител във водата е пясък. В този случай обикновено пясъчния филтър не задължителен. Когато черпите вода от водопровода дисковите или мрежестите филтри за капково напояване са абсолютно достатъчни.

  • максимален дебит на системата;

Всяка една поливна система има определена консумация на вода. Тази консумация на вода трябва да бъде съобразена с капацитета на филтъра като е препоръчително капацитета на филтъра да е по-голям от консумираната вода.

  • максимално работно налягане;

Всеки филтър за капково напояване има обозначено от производителя максимално работно налягане, което не трябва да се надвишава. Максималното работно налягане варира от 6 до 10 bar, като това зависи от материала на изработка и размерите.

Важно е да се отбележи, че всички филтърни системи от този тип могат да филтрират механични проимеси от органичен и неорганичен характер, но не могат да изпълняват химическо или биологическо филтриране на водата.