Защо да използваме поливни макари?

Дъждуването се характеризира с това, че напоителната вода се разпръсква във въздуха под напор с помощта на специални апарати и пада върху растенията и почвата във вид на изкуствен дъжд. Основните предимства са точното дозиране на поливната норма, относително високата равномерност на поливката и възможност за автоматизация на процеса.

Технология за дъждуване с поливните макари

Поливните макари са с висока степен на механизация на поливния процес. При тях цялото крило или разпръсквач се премества механизирано, а изключването на поливния процес е автоматизирано. Чрез регулиране на скоростта на движение на разпръсквача/крилото могат да се подават различни поливни норми в съответствие с биологичните потребности на отглежданата култура, почвения тип, фазата на развитие и други. Използват се най-често за големи площи (150 – 2000 da) за напояване на царевица, картофи, зеленчуци, люцерна и други, но има и по-малки модели, които намират приложение за напояването на спортни терени.

Устройство на поливната макара 

Този тип поливни машини се състоят от следните основни компоненти:

Секторен далекоструен дъждовален апарат (разпръсквач) или поливно крило (използва се за култури, които изискват по-фино разбиване на водната струя), монтиран върху малък колесар;

 • Гъвкав захранващ тръбопровод (полиетиленова тръба), свързващ разпръсквача с хидрант от напорната мрежа;
 • Барабан, върху който се навива захранващия тръбопровод, а също служи и за изтегляне на разпръсквача с колесаря.
 • Барабанът и цялата носеща конструкция са монтирани върху голям колесар, с помощта на който машината може да бъде теглена и позиционирана от трактор.

Важно! Диаметърът на захранващия тръбопровод може да варира от Ф40 до Ф140, съответно дължината му от 130m при най-малките до 700m при най-големите машини.

Допълнително машината може да бъде окомплектована със собствена помпа, чрез която да се подава водата към разпръсквача, малък бензинов или дизелов двигател за навиване на захранващия тръбопровод и задвижване на хидравликата на машината, компютър за прецизно регулиране скоростта на навиване на захранващия тръбопровод.


Принцип на работа на поливната макара
 1. Машината се изтегля и позиционира до полето, което ще поливате;
 2. Завъртане на барабана с разпръсквача по посока на редовете, спускане на опорните лапи, свързване с напорната мрежа (хидрант, помпа) и изтегляне на разпръсквача с трактор до края на полето;
 3. При пускане на машината, барабанът започва да издърпва и навива тръбопровода с предварително зададена скорост, като изтегля разпръсквача към машината. Секторът, който се покрива по време на работа, е с ъгъл 250° – 270°, за да може разпръсквачът да се изтегля по сух път.
 4. Задвижването на барабана и регулирането на скоростта му на въртене при стандартно оборудваните машини става по хидравличен път. Част от водата, която постъпва от напорната мрежа, се отклонява през хидромотор, който посредством редуктор (обикновено с 3 до 6 скорости) задвижва барабана.
 5. След като разпръсквачът достигне машината, навиването спира. Дали водата ще спре зависи от конфигурирането на машината. След това машината трябва да бъде позиционирана на следващите редове, които ще се поливат.


   Как да изберем оптималната поливна макара за нашите нужди?

   Тъй като разнообразието от модели на този тип дъждовални машини е много голямо, съответно всеки терен е уникален по отношение на релеф и форма, няма съвсем точен шаблон, по който да се определи най-подходящата машина.

   Въпреки всичко по-надолу е описан един относително лесен начин, който ще ви даде насока относно правилния избор на такава машина.

   1. За нашия пример ще приемем следните изходни данни – 150 da поле (250 m x 600 m), културата е царевица, поливна норма 30 m3/da на един поливен цикъл, приемаме поливния цикъл да е 7 дни, а поливането денонощно.


   2. Необходимо е да се определи общото количество вода за целия поливен цикъл, което е за цялата площ:

   150 da х 30 cubm = 4500 cubm

   3. За едно денонощие необходимата вода:

   4500 cubm / 7 дни = 643 cubm

   4. Приемаме, че времето за поливане за едно денонощие е 22 часа, защото, когато се налага машината да бъде позиционирана (напр. сутрин) ,това отнема съответно технологично време (30-60 min):

   643 cubm / 22 часа = 30 cubm/h е количество вода, което машината ще консумира при зададените по-горе параметри.


   В таблицата (долу) са дадени дебита и ширината на ефективно напояване в зависимост от диаметъра на тръбата на машината и дюзата при определено налягане на разпръсквача при някои модели дъждовални машини.

   Характеристики на дъждовални машини Marani
   Диаметър на тръбата на машината (mm) 63 70 75 82 90 90 100 110 110 125 140 140
   Диаметър на дюзата на разпръсквача (mm) 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
   Налягане на водата при разпръсквача (bar) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
   Дебит/ консумация на вода (m3/h) 15 20 25 30 38 45 55 65 72 85 93 98
   Дължина на струята (m) 33.5 36.5 39.5 42.4 42.5 47.5 51.5 54.0 58.5 60.0 62.0 63.5
   Ширина на ефективно напояване (m) 51 58 59 62 66 70 77 80 83 90 93 94


   Имайте предвид, че времето за поливка за едно денонощие (при дадена поливна норма) за всяка конкретна машина зависи от дюзата, налягането на водата при разпръсквача и от скоростта на изтеглянето му, а в таблицата няма възможност да бъдат дадени всички възможни комбинации. Също така не могат да бъдат отчетени и загубите на налягане в тръбопровода между помпата и машината или поради денивелация между водоизточника и разпръсквача. Ето защо чрез този метод може да получите обща представа за необходимия Ви модел машина!

   За да направите прецизен избор, можете да използвате нашия калкулатор за дъждовални машини от ТУК.

   *Вземете под внимание, че този калкулатор е съобразен с конструктивните особености, дюзите и разпръсквачите на машините MARANI. Ако желаете да го използвате за други марки машини, ние не носим отговорност относно верността на получените резултати!

   Чрез него може да определите модела поливна машина, съответно окомплектована с разпръсквач или поливно крило и съответните дюзи, а също така и каква водна помпа ще е необходима да захранва машината при зададените параметри. Единственото, което е необходимо, е да попълните червените полета:


   Ако все пак изпитвате съмнения или затруднения относно правилния избор на поливна макара, ние винаги сме на Ваше разположение.