Меню
Кошница
Обработката и изпращането на поръчките може да отнеме до 3 работни дни!

Полиетиленови PE тръби

Тръбите изработени от полиетилен (PE) са икономично, ефективно и изключително рентабилно решение в сферата на селскостопанското напояване, напояването на зелени площи и паркове, битотово и индустриално водоснабдяване, минната промишленост, за пренос на газ, за кабелни канали, дренажни системи, канализация и др.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИТЕ (PE) ТРЪБИ

Изключителна устойчивост на корозия – много дълъг и ефективен експлоатационен живот.

Много добра химическа устойчивост – голямо разнообразие от възможности и приложения.

Относително ниско тегло – лесно се борави, лесно се транспортира.

Гъвкавост – лесни за монтаж.

Възможност да се постигнат големи дължини на разфасофките – по-малко места за свързване.

Добра износоустйчивост – възможност да се изпомпват и суспензии

Добра UV устойчивост - може да се използват и за открит монтаж

Гладкост на материала, което води до минимално триене на водата, съотвено до малки загуби на налягане.

Голям темепературен диапазон на експлоатация.

Добра устойчивост на удар – малка вероятност от повреди при работа и монтаж.

Полиетилена може да се рециклира на 100%

ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИТЕ PE ТРЪБИ

Полиетиленовите тръби могат да бъдат свързвани посредством челно заваряване, муфово заваряване, чрез електрозаваряеми фитинги или чрез механични връзки - фитинги за PE тръби. При монтажа на напоителни системи най-често приложение намират компресионните фитинги, водовземни скоби както и различни комбинации от резбови, фланшови или оребрени фитинги. Важно е да се отбележи, че различните начини на свързване зависят от работното налягане в системата, вида на флуида (вода или газ), размери на тръбите, вида на полиетилена (LDPE или HDPE).

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ (PE) ТРЪБИ, КОИТО НАМИРАТ ПРИЛОЖЕНИЕ В НАПОЯВАНЕТО.

LDPE тръби (Low Density Polyethylene) - на български се превежда като полетилен с ниска плътност. От LDPE полиетилен най-често се изработват капкови маркучи за капково наповане, някои модели микротръби за оранжерийното напояване, а същото така тръби (без вградени капкообразуватели), които се използват за поливните крила, а понякога и за разпределеителните и главни тръбопроводи при някои по-малки домашни напоителни системи. Основните предимства на LDPE тръбите, че са изключително гъвкави! Това улеснява монтажа, дават възможност да се използват оребрени фитинги, лесно се поставят външни капкообразуватели като се постига много добро уплътнение. При някои модели фитинги за капково напояване, като водовземки и мини кранчета и др. няма предвидена гумичка, а се разчита изцяло на гъвкавостта на тръбата за да се създаде необходимата водонепропускливост, включително и когато се монтират външните капкообразуватели. LDPE тръбите се предлагат се в диапазона 16, 20, 25 и 32 мм външен диаметър, като максималното работно налягане е 4 или 6 bar.

HDPE тръби (High Density Polyethylene) или полетилен с висока плътност. Този тип тръби са по-твърди спрямо LDPE тръбите и обикновено се използват за изграждането на главните, а понякога и за разпределителните тръбопроводи.

Важно е да се отбележи, че HDPE тръби се използват както за нуждите на напояването, така и  за битовото водоснабдяване, дренажни системи, пренос на газ и отпадни води. Основната разлика между HDPE за напояване и HDPE за питейни нужди, е че суровините, които се използват за питейни тръби са от 100% чист първичен материал и не са използвани рециклирани суровини. Също така гранулата, който се използва за питейните тръби отговаря на определени санитарно хигиенни изисквания.

ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ТРЪБИТЕ

SDR е коефициент, с който представлява съотношение между между външния диаметър и дебелината на стената ма тръбата. Абривиетурата означава "Standard Dimension Ratio":

SDR = D/S

Където D e външния диаметър на тръбата, а S е дебелината на стената.


Колкото SDR коефициента е по-висок, токова стената е по-тънка спрямо диаметъра на тръбата и обратното. С други думи тръби, които имат нисък SDR коефициент, имат висок рейтинг на налягане.

PE80/ PE100 са различни видове полиетилен. Тези обозначения, представляват тъй наречената минимално необходимата якост (MRS-Minimum Required Strength), която се измерва в MPa.

За PE80, MRS достига 8MPa, съответно за PE100 достига 10MPa. MRS се определя чрез извършване на регресионен анализ (в съответствие с ISO 9080) на данните за дългосрочното изпитване под налягане. Регресионният анализ дава възможност да се прогнозира  минималната якост за определен експлоатационен срок. Данните се екстраполират, за да се предскаже минималната якост при 20° C, при минимален срок на експлоатация от 50 години.

PN е номиналнолното работно налягане. За тръбни системи, които пренасят вода то съответства на максималното непрекъснато работно налягане при 20º C като се изчислява в bar. В напояването най често се използват тръби с номинално налягане до 6 bar. В някои определени ситуации, които зависят от релеф, денивелация, вида на напоителната система (дъждуване, мъглуване или капково напояване), отстоянието от водоизточника може да наложи използването на тръби и с по-голямо номинално налягане.

Връзката между номиналното налягяне PN и SDR коефициента и MRS се определя по следната формула:

PN = 20*MRS / C*(SDR - 1)

Където MRS е в MPa, а PN е в bar. Когато се правят изчисления с вода, минималния препоръчителен фактор на сигурност „C” е със стойност 1,25.

Широка гама от размери и разфасовки тръби за напояване от Bielagro.com

За изграждането на система за капково напояване ключово значение имат тръбите. В категорията тръби за напояване ще откриете голямо разнообразие от размери включително от Ф16 до Ф110 външен диаметър. Към всеки артикул в категорията има посочени размери, разфасовка и максимално работно налягане. Ако все пак изпитвате затруднение, в която и да е част от процеса на поръчката от онлайн магазина на Bielagro.com, не се колебайте да се обърнете към нашите консултанти - те са насреща и очакват вашите въпроси.