Би Ел Агро АД

Допълнителна информация

Основни възли на системите за капково напояване

Основните възли на системите за капково напояване са водоизточник, водовземен възел (зависи от водоизточника), тороподаващ възел, филтърно стопанство, управление (контролери, вентили др.), тръбопроводи (главен и разпределителни), поливни крила (капков маркуч), фитинги и спирателна арматура.

За водоизточник на напоителните системи се използват язовири, реки, открити напоителни канали, напорни тръбопроводи, сондажни кладенци и др.

Управлението на системата може да бъде ръчно или автоматично като степента на автоматизация зависи от вашия бюджет, респективно от системата за управление, която ще бъде използвана. При ръчното управление пускането и спирането на водата за всяка поливна зона, помпения агрегат, тороподаващия възел и т.н. се извършва ръчно посредством кранове. При автоматизираното управление можете напълно да автоматизирате и оптимизирате всички процеси, да извършвате постоянен “real-time” мониторинг, да получавате обратна информация и анализи за всичко, което се случва в системата.

За предотвратяване запушването на елементите на системата от постъпили с водата в тях механични примеси, разтворени химически вещества и продукти от дейността на различни бактерии се използват филтри с различна конструкция.

Подаването на торове (разтворими твърди или течни) и хербициди в системата може да стане едновременно с водата чрез монтиране на торосмесител или инжекторна помпа.

Цялата система се разделя на отделни поливни зони (батерии). На практика относително рядко може да видите капкова напоителна система, която е оформена с една поливна зона освен при малките домашни поливни системи (напр. 20 реда домати в двора).

Главните и разпределителни тръбопроводи транспортират и разпределят водата до отделните зони на напоителната система. За да не се възпрепятства движението на земеделските машини, обикновено се полагат в земята, а за направата им най-често се използват гъвкави HDPE и LDPE полиетиленови тръби.

Посредством поливните крила (тръбопроводи с външни капкоотделители или капков маркуч) водата се придвижва и разпределя вътре в поливните зони, непосредствено до растенията. В селското стопанство те се полагат по редовете на културите, като в зависимост от вида на растенията могат да бъдат разположени по повърхността на терена, над терена (на носещата конструкция) или на известна дълбочина в почвата.

Posted in: Полезно

Leave a Comment (0) →

Би Ел Агро АД предла изгодни условия за дистрибуция на предлаганите продукти!
За допълнителна информация сме на
Ваше разположение.