Би Ел Агро АД

Допълнителна информация

Капково напояване – същност и предимства

Капковото напояване е метод, при който водата постепенно се подава в почвата, директно или в близост до корените на растенията посредством система от тръби, филтри, клапани (кранове), фитинги, капкоотделители (капкуватели, капкообразуватели) или капков маркуч. Този метод се счита за един от най-ефективните начини за напояване , като това е в резултат на следните негови предимства:

 • Водата се просмуква в почвата преди да се е изпарила или изтекла встрани.
 • Водата се подава само там, където е необходимо, а именно – в кореновата система на растенията, което ограничава развитието на плевелите.
 • Постига се висока равномерност на напояване по цялата площ.
 • Повишаване на количеството и подобряване на качеството на добивите.
 • Възможност за частична или пълна автоматизация на поливния процес.
 • Намаляване на заболяванията свързани с наличието на влага по листната маса и плодовете при някои растения.
 • Не създава пречки за работа на земеделските машини.
 • Няма опасност от водна ерозия на почвите.
 • Икономия на вода.
 • Възможност да се поливат полета с всякакви неправилни форми.
 • Намалени енергийни разходи поради ниското работно налягане, при което работят тези системи.
 • Дава възможност за равномерно торене с разтворими торове подавани чрез системата

Капковото напояване намира приложение при отглеждането на повечето земеделски култури: овощни насаждения (ябълки, череши, праскови, круши, кайсии и др.), лозя, зеленчуци (отглеждани на открито и в оранжерии), картофи, царевица, ягоди, малини и касис, арония, а също така и в озеленяването.

капково напояване

Posted in: Полезно

Leave a Comment (0) →

Би Ел Агро АД предла изгодни условия за дистрибуция на предлаганите продукти!
За допълнителна информация сме на
Ваше разположение.