Би Ел Агро АД

Самокомпенсиращ капков маркуч Multibar

Самокомпенсиращ капков маркуч Multibar

ONLINE МАГАЗИН

Самокомпенсиращ капков маркуч Multibar®

капков маркуч самокомпенсиращ

Един от иновативните продукти на компанията IRRITEC е самокомпенсиращия капков маркуч MULTIBAR®. Благодарение на компенсиращите налягането капкоотделители, MULTIBAR® е изключително подходящ при реализиране на напоителни системи с големи наклони на терена или много дълги редове.
Системата за „самокомпенсиране“ използва вградени във всеки капкоотделител силиконови мембрани, които запазват потока на изтичане постоянен независимо от промените в налягането в определен работен диапазон.

Характеристики на самокомпенсиращ капков маркуч Multibar®

  • Филтър на всеки капкоотделител, намаляващ възможността от запушвания.
  • Триточковото изтичане дава възможност за бърза и лесна инсталация без съблюдаване ориентацията на маркуча.
  • Перфектно дозиране на торовете във всяка точка на напоителната системата.
  • Максимална прецизност на разпределение на водата при различни топографски условия.
  • Дължина на редовете до 800 метра (виж таблицата долу).
  • Работния обхват на налягането е от 5 до 40 m воден стълб.
  • Равномерен дебит по цялата дължина на маркуча благодарение на компенсиращите налягането капкоотделители.
  • Турболентен поток за предотвратяване на отлагания и запушване.

Таблица с препоръчителни дължини на редовете за самокомпенсиращ капков маркуч MULTIBAR® в зависимост от наклона на терена и разстоянието между капкоотделителите.

Диаметър
Дебит
Налягане
Наклон
Разстояние между капкоотделителите cm
(mm) (l/h) (bar) (%) 20 30 40 50 60 75 100 125 150
Препоръчителни дължини на редовете (m)
16 1,10 1 2 71 95 114 130 143 159 179 194 204
0 80 113 142 169 194 229 283 332 377
-2 90 131 172 211 250 307 400 493 584
2 2 113 154 190 222 250 287 339 382 418
0 120 168 211 252 289 342 422 494 562
-2 127 181 233 283 330 399 509 614 717
3 2 138 190 236 277 314 363 435 496 548
0 144 202 254 303 348 412 508 595 676
-2 150 214 273 330 384 461 583 699 810
4 2 157 217 270 319 362 421 507 581 646
0 163 228 287 342 393 465 574 673 763
-2 168 239 305 367 426 510 643 766 886
16 1.60 1 2 47 65 81 95 107 123 144 162 175
0 51 73 93 113 131 157 197 236 270
-2 54 80 106 131 156 193 254 317 377
2 2 72 102 130 154 177 208 253 293 327
0 75 108 139 168 195 234 294 351 403
-2 78 114 148 181 214 261 336 411 482
3 2 88 125 159 190 219 259 318 372 418
0 90 130 167 202 235 282 354 423 485
-2 93 135 175 214 251 305 390 475 554
4 2 100 142 181 217 250 297 366 431 487
0 102 146 188 228 265 318 400 478 548
-2 104 151 196 238 279 339 432 525 611
16 2.10 1 2 41 57 71 83 94 109 130 146 159
0 43 62 80 96 112 134 169 200 230
-2 46 68 89 110 130 161 210 259 307
2 2 62 88 112 137 154 181 222 257 288
0 64 92 119 144 167 200 252 299 343
-2 66 97 126 154 181 220 282 342 400
3 2 76 108 137 164 189 224 277 323 364
0 77 111 143 173 201 241 303 359 412
-2 79 115 149 181 213 258 330 397 462
4 2 86 122 156 187 216 257 318 372 422
0 87 125 161 195 227 272 342 406 466
-2 89 129 167 203 237 287 366 441 511
16 2.90 1 2 33 46 68 69 78 91 110 125 138
0 35 50 64 77 90 107 135 160 183
-2 36 53 70 86 101 124 161 197 233
2 2 50 71 90 108 125 148 181 211 238
0 51 74 95 115 133 160 201 238 273
-2 53 76 99 121 142 172 220 266 310
3 2 61 86 110 132 153 182 225 263 298
0 62 89 114 138 160 192 241 287 329
-2 63 91 118 143 168 203 258 311 360
4 2 69 98 125 151 174 207 257 302 343
0 70 100 129 156 181 217 273 324 371
-2 71 102 132 161 188 227 288 343 400

Би Ел Агро АД предла изгодни условия за дистрибуция на предлаганите продукти!
За допълнителна информация сме на
Ваше разположение.