Би Ел Агро АД

Метални разпръсквачи за полско дъждуване

Метални разпръсквачи за полско дъждуване

 Метални разпръсквачи за полско дъждуване

5D
разпръсквачиРазпръсквач секторен импулсен метален 1/2″ М
metal part circle impact sprinkler 1/2″ M

производител: PERAZZI, Италия

10Е
разпръсквачиРазпръсквач секторен импулсен метален 3/4″ F
metal part circle impact sprinkler 3/4″ F

производител: PERAZZI, Италия

 
Дюза Ф
Налягане (bar)
Радиус (m)
Дебит (m3/h)
Интензитет (mm/h)
4 1,5 10 0,54 1,75
4 2 11 0,66 1,7
4 3 12,5 0,78 1,6
4 4 13,5 0,90 1,58

Дюза Ф
Налягане (bar)
Радиус (m)
Дебит (m3/h)
Интензитет (mm/h)
4 2 12 0,83 1,83
4 3 13,5 1,04 1,82
4 4 14,5 1.08 1,96

 

15G
разпръсквачиРазпръсквач импулсен метален 1″ F
metal full circle impact sprinkler 1″ F

производител: PERAZZI, Италия

15M
разпръсквачиРазпръсквач секторен импулсен метален 1″ F
metal part circle impact sprinkler 1″ F

производител: PERAZZI, Италия

 
Дюза Ф
Налягане (bar)
Радиус (m)
Дебит (m3/h)
Интензитет (mm/h)
5,5 2 14 1,68 2,4
5,5 3 16 2,04 2,6
5,5 4 18 2.34 2,7

Дюза Ф
Налягане (bar)
Радиус (m)
Дебит (m3/h)
Интензитет (mm/h)
5,5 2 14 1,68 2,4
5,5 3 16 2,04 2,6
5,5 4 18 2.34 2,7

 

24A
разпръсквачиРазпръсквач импулсен метален 1 1/2″ F
metal full circle impact sprinkler 11/2″ F

производител: PERAZZI, Италия

24B
разпръсквачиРазпръсквач секторен импулсен метален 1 1/2″ F
metal part circle impact sprinkler 11/2″ F

производител: PERAZZI, Италия

 
Дюза Ф
Налягане (bar)
Радиус (m)
Дебит (m3/h)
Интензитет (mm/h)
12 2 22 9,9 8
12 3 25 11,9 7,6
12 4 27 13,3 7

Дюза Ф
Налягане (bar)
Радиус (m)
Дебит (m3/h)
Интензитет (mm/h)
12 2 22 9,9 8
12 3 25 11,9 7,6
12 4 27 13,3 7

 

25A
разпръсквачиРазпръсквач импулсен метален 2″ F
metal full circle impact sprinkler 2″ F

производител: PERAZZI, Италия

25B
разпръсквачиРазпръсквач секторен импулсен метален 2″ F
metal part circle impact sprinkler 2″ F

производител: PERAZZI, Италия

 
Дюза Ф
Налягане (bar)
Радиус (m)
Дебит (m3/h)
Интензитет (mm/h)
14 3 27 17,65 9
14 4 29 18,9 8,8
14 5 31 20,2 8,6

Дюза Ф
Налягане (bar)
Радиус (m)
Дебит (m3/h)
Интензитет (mm/h)
14 3 27 17,65 9
14 4 29 18,9 8,8
14 5 31 20,2 8,6

 

PL55
разпръсквачиРазпръсквач секторен импулсен метален 2″ F
metal part circle impact sprinkler 2″ F

производител: PERAZZI, Италия

PL66
разпръсквачиРазпръсквач секторен импулсен метален DN 80
metal part circle impact sprinkler DN80

производител: PERAZZI, Италия

 
Дюза Ф
Налягане (bar)
Радиус (m)
Дебит (m3/h)
Интензитет (mm/h)
16 3 32 17 5,1
16 4 36 19,2 4,7
16 5 40 20,2 4,1

Дюза Ф
Налягане (bar)
Радиус (m)
Дебит (m3/h)
Интензитет (mm/h)
26 4 47 51,9 7,6
26 5 51 58,2 6,9
26 6 55 63,4 6,5

 

Би Ел Агро АД предла изгодни условия за дистрибуция на предлаганите продукти!
За допълнителна информация сме на
Ваше разположение.