Би Ел Агро АД

Mъглуване и дъждуване NaanDanJain

Mъглуване и дъждуване NaanDanJain

Дъждуване NaanDanJain

Super 10

Разпръсквач Super 10

Пълнокръгов разпръсквач с широк обхват, задвижван от сачма, монтира се на стойка IrriStand 52.

Характеристики:

 • Широк обхват – до 12 м
 • Възможност за регулатор на дебита
 • Компактен и с просто устройство
 • Байонетна дюза за лесно обслужване
 • Възможност за поставяне на ограничител
 • Добро разбиване на водната струя и равномерно разпределение на водата по цялата площ
 • Подходящ дъждуване както на полски култури така и за оранжерийно напояване

производител: NaanDanJain, Израел

 

Интензитет на напояване и схеми на нареждане

Максимален брой на разпръсквачите в поливните крила

Дължината е изчислена при 10% вариация на равен терен.
** p=2,5 bar

При напояване с регулатор при 4.5 bar могат да бъдат добавени още по 9 разпръсквача на ред.

Устройство на разпръсквач Super 10

Брошура с характеристики на разпръсквачи NaanDanJain

501-U

Разпръсквач 501-U

производител: NaanDanJain, Израел

Пълнокръгов разпръсквач с механично разбиване на струята /turbo hammer/, монтира се на стойка IrriStand 50.

Характеристики:

 • Oбхват – до 8 м
 • Много добро разбиване на водната струя на ситни капки
 • Равномерно разпределение на водата по цялата площ
 • Подходящ фино дъждуване на всяккви зеленчуци на открито и в оранжерии
 

Интензитет на напояване и схеми на нареждане

Максимален брой на разпръсквачите в поливните крила

Брошура с характеристики на разпръсквачи NaanDanJain

502-H

Разпръсквач 502-H

Пълнокръгов разпръсквач с механично разбиване на струята /turbo hammer/, монтира се на стойка IrriStand 52.

Характеристики:

 • Обхват – до 10 м
 • Добро разбиване на водната струя и равномерно разпределение на водата по цялата площ
 • Подходящ дъждуване както на полски култури така и за оранжерийно напояване

производител: NaanDanJain, Израел

 

Интензитет на напояване и схеми на нареждане

Максимален брой на разпръсквачите в поливните крила

Брошура с характеристики на разпръсквачи NaanDanJain

Мъглуване NaanDanJain

Green Mist

Мъглообрзувател Green Mist

Мъглообразувател, който може да се използва за мъглуване и напояване върху млади култури.

Характеристики:

 • Равномерно покритие
 • Капчиците са с размер, който не позволява изместване на мъглата
 • Не капе по време на работа
 • Симетрично разпределение на водата без отклонения или „мъртви ъгли“
 • Възможност за използване на устройство против капене (LPD) при ниско налягане
 • Ниска себестойност

производител: NaanDanJain, Израел

 

Инструкции за монтаж
Височина: 1.0 – 2.0 м
Максимално разстояние между редовете: 0.8 м
Максимално разстояние между мъглообразувателите в реда: 0.8 м

Технически данни
Препоръчително налягане: 2.0 bar – 3.5 bar
Дебити: 30 – 40 l/h
Необходима филтрация: 130 microns (120 mesh)
Минимална работна височина: 1.2 m

 
Fogger

Мъглообрзувател Fogger

Мъглообразувател за оптимално охлаждане или овлажняване на оранжерии.

 • Понижава температурата в оранжериите
 • Увеличава влажността в оранжериите
 • Предоставя идеални условия за млади култури
 • Използва се за прилагане на пестициди с тройник за мъглообразувател

Характеристики:

 • Фин размер на капката (55 micron при 4.0 бар)
 • Различни дебити за различен интензитет
 • Висока степен на равномерност
 • Изработени от химически устойчиви суровини
 • При използване на устройство против капене (LPD) системата може да се спира и стартира едновременно
 • Филтрация: 130 microns (120 mesh)
 

Инструкции за монтаж
Минимална работна височина: 1 m
Максимално разстояние в реда: 1,2 m
Максимално разстояние между редовете: 1,2 m

Технически данни
Препоръчително налягане: 4 bar
Дебити: 7.0 (стандартна дюза), 14, 21 и 28 l/h
Филтрация: 130 microns (120 mesh)

Super Fogger

Мъглообрзувател Super Fogger

Oптимално решение за охлаждане, овлажняване и пръскане с пестициди в оранжерии.

Характеристики:

 • Вградено LPD (устройство против капене при ниско налягане)
 • Много малки капчици (средно 55 micron) за минимално овлажняване на листната маса при пулсиращ режим на работа
 • Отлично покритие при прилагане на пестициди
 • Лесен монтаж и обслужване
 • Изработени от химически устойчиви суровини
 • Ниска цена
 

Технически характеристики

Super Fogger високо налягане

Препоръчително налягане: 4 bar
Дебити: 13 l/h (2 x 6.5 l/h изходи) при 4 bar
Необходима филтрация: 130 microns (120 mesh)
Препоръчителни разстояния:

За охлаждане и овлажняване
3.0-4.0 м между редовете
2.0-3.0 м вътре в реда

За охлаждане, овлажняване и поливане:
2.0-3.0 м между редовете
1.5 м вътре в реда

Super Fogger ниско налягане

Налягане на отваряне – 3,0 bar
Налягане на затваряне – 1,5 bar
Дебити: 11,2 l/h (2 x 5,6 l/h изходи) при 3 bar
Необходима филтрация: 130 microns (120 mesh)
Размер на капката – 69 micron при 3,0 bar

Би Ел Агро АД предла изгодни условия за дистрибуция на предлаганите продукти!
За допълнителна информация сме на
Ваше разположение.