Би Ел Агро АД

Кранове с електрическа задвижка

Кранове с електрическа задвижка IVR

IVR Compact Valve ж/ж

Двупътни кранове с електрическа задвижка IVR Compact Valve ж/ж

Характеристика на Compact Valve ж/ж
Работно налягане до 32 bar
Захранване 230/24 V
Ръчно задвижване НЕ
Работна температура на крана от -10 до +100° C
Работна температура на задвижката от -10 до +50° C
Цени
Compact ж/ж 1″ 142,00 лв без ДДС
Compact ж/ж 1 1/4″ 152,00 лв без ДДС

Двупътни кранове с електрическа задвижка IVR Compact Valve ж/ж
IVR Compact Valve м/ж

Двупътни кранове с електрическа задвижка IVR Compact Valve м/ж

Характеристика на Compact Valve м/ж
Работно налягане до 32 bar
Захранване 230/24 V
Ръчно задвижване НЕ
Работна температура на крана от -10 до +100° C
Работна температура на задвижката от -10 до +50° C
Цени
Compact м/ж 1/2″ 135,00 лв без ДДС
Compact м/ж 3/4″ 139,00 лв без ДДС
Compact м/ж 1″ 152,00 лв без ДДС
Compact м/ж 1 1/4″ 165,00 лв без ДДС

Двупътни кранове с електрическа задвижка IVR Compact Valve м/ж
IVR Automat L Valve ж/ж

Двупътни кранове с електрическа задвижка IVR Automat L Valve ж/ж 

Характеристика на Automat L Valve ж/ж
Работно налягане до 32 bar
Захранване 230/24 V
Ръчно задвижване НЕ
Работна температура на крана от -10 до +100° C
Работна температура на задвижката от -10 до +50° C
Цени
Automat L ж/ж 1″ 240,00 лв без ДДС
Automat L ж/ж 1 1/4″ 315,00 лв без ДДС
Automat L ж/ж 1 1/2″ 340,00 лв без ДДС
Automat L ж/ж 2″ 380,00 лв без ДДС

Двупътни кранове с електрическа задвижка IVR Automat L Valve ж/ж

Би Ел Агро АД предла изгодни условия за дистрибуция на предлаганите продукти!
За допълнителна информация сме на
Ваше разположение.