Би Ел Агро АД

Кранчета за капково напояване IRRITEC

Кранчета за капково напояване IRRITEC

Кранчета за капково напояване IRRITEC

VDA
Кранчета за капково напояванеКранче водовземка с гумичка/ капков маркуч
offtake with rubber /dripline

Пробийте отвор в тръбата с диаметър 12 mm с замба арт. FUS – FUT или свредло за дърво. Да се използва на тръби с диаметър Ф32 и на горе.
Assembling requires 12 mm hole made with item FUS – FUT.
To be used with Ф32 or higher.

производител: IRRITEC, Италия

VDM
Кранчета за капково напояванеКранче водовземка с гумичка/ външна резба
offtake with rubber / male thread

Пробийте отвор в тръбата с диаметър 12 mm с замба арт. FUS – FUT или свредло за дърво. Да се използва на тръби с диаметър Ф32 и на горе.
Assembling requires 12 mm hole made with item FUS – FUT.
To be used with Ф32 or higher.

производител: IRRITEC, Италия

 
 

Код
Размери
IVVDA2700N160 16
IVVDA2700N200 20

 

Код
Размери
IVVDM20M0N00B 1/2”
IVVDM20M0N00C 3/4”

 

VDE
Кранчета за капково напояванеКранче водовземка с гумичка/ бърза връзка PN4
offtake with rubber /quick joint PN4

Пробийте отвор в тръбата с диаметър 12 mm с замба арт. FUS – FUT или свредло за дърво. Да се използва на тръби с диаметър Ф32 и на горе.
Assembling requires 12 mm hole made with item FUS – FUT.
To be used with Ф32 or higher.

производител: IRRITEC, Италия

VDT
Кранчета за капково напояванеКранче водовземка с гумичка/ лентов маркуч
offtake with rubber / tape

Пробийте отвор в тръбата с диаметър:
за кодове OOT = 12 mm; за XLU = 18 mm;
Да се използва на тръби с диаметър Ф32 и на горе.
Assembling requires hole: OOT = 12 mm; XLU = 18 mm;
To be used with Ф32 or higher.

производител: IRRITEC, Италия

 
 

Код
Размери
IVVDE2700N160 16
IVVDE2700N200 20

 

Код
Размери
IVVDT2700N00T TAPE 16
IVVDT2700NXLU TAPE 22

 

VDP
Кранчета за капково напояванеКранче водовземка с гумичка/ оребрен
offtake with rubber / insert

Пробийте отвор в тръбата с диаметър 12 mm с замба арт. FUS – FUT или свредло за дърво. Да се използва на тръби с диаметър Ф32 и на горе.
Assembling requires 12 mm hole made with item FUS – FUT.
To be used with Ф32 or higher.

производител: IRRITEC, Италия

VPP
Кранчета за капково напояванеКранче оребрен/ оребрен
insert / insert

производител: IRRITEC, Италия

 
 

Код
Размери
IVVDP2700N120 12
IVVDP2700N160 16
IVVDP2700N200 20
IVVDP2700N250 25

 

Код
Размери
IVVPP2700N120 12 x 12
IVVPP2700N160 16 x 16
IVVPP2700N200 20 x 20
IVVPP2700N250 25 x 25

 

VMA
Кранчета за капково напояванеКранче външна резба/ капков маркуч
male thread /dripline

производител: IRRITEC, Италия

VMT
Кранчета за капково напояванеКранче външна резба/ лентов маркуч
male thread / tape

производител: IRRITEC, Италия

 
 

Код
Размери
IVVMA27M0N16B 16 x 1/2”
IVVMA27M0N16C 16 x 3/4”
IVVMA27M0N20B 20 x 1/2”
IVVMA27M0N20C 20 x 3/4”

 

Код
Размери
IVVMT27M0N20T 1/2” x TAPE 16
IVVMT27M0N25T 3/4” x TAPE 16
IVVMT27M0N25U 3/4” x TAPE 22

 

VME
Кранчета за капково напояванеКранче външна резба/ бърза връзка PN4
male thread / quick joint PN4

производител: IRRITEC, Италия

VMP
Кранчета за капково напояванеКранче външна резба/ оребрен
male thread / insert

производител: IRRITEC, Италия

 
 

Код
Размери
IVVME27M0N16B 16 x 1/2”
IVVME27M0N16C 16 x 3/4”
IVVME27M0N20B 20 x 1/2”
IVVME27M0N20C 20 x 3/4”

 

Код
Размери
IVVMP27M0N12B 12 x 1/2”
IVVMP27M0N12C 12 x 3/4”
IVVMP27M0N16B 16 x 1/2”
IVVMP27M0N16C 16 x 3/4”
IVVMP27M0N20B 20 x 1/2”
IVVMP27M0N20C 20 x 3/4”
IVVMP27M0N25C 25 x 3/4”

 

VMM
Кранчета за капково напояванеКранче външна резба/ външна резба
male thread/ male thread

производител: IRRITEC, Италия

VTT
Кранчета за капково напояванеКранче лентов маркуч/ лентов маркуч
tape / tape

производител: IRRITEC, Италия

 
 

Код
Размери
IVVMM27M0N200 1/2” x 1/2”
IVVMM27M0N250 3/4” x 3/4”

 

Код
Размери
IVVTT2700N00T TAPE 16
IVVTT2700N00U TAPE 22

 

VRP
Кранчета за капково напояванеКранче водовземка с гумичка/ оребрен
offtake with rubber / insert

Пробийте отвор в тръбата с диаметър 17 mm.
Да се използва на тръби с диаметър Ф32 и на горе.
Assembling requires hole 17 mm. To be used with Ф32 or higher.

производител: IRRITEC, Италия

VNT
Кранчета за капково напояванеКранче водовземка с гумичка/ лентов маркуч
offtake with rubber / tape

Пробийте отвор в тръбата с диаметър 15 mm.
Да се използва на тръби с диаметър Ф32 и на горе.
Assembling requires hole 15 mm. To be used with Ф32 or higher.

производител: IRRITEC, Италия

 
 

Код
Размери
IVVRP2700N120 12
IVVRP2700N160 16
IVVRP2700N200 20

 

Код
Размери
IVVNT2700N00T 16 TAPE

 

VGT
Кранчета за капково напояванеКранче водовземка с гумичка/ лентов маркуч
offtake with rubber / tape

Пробийте отвор в тръбата с диаметър 17 mm.
Да се използва на тръби с диаметър Ф32 и на горе.
Assembling requires hole 17 mm. To be used with Ф32 or higher.

производител: IRRITEC, Италия

VGA
Кранчета за капково напояванеКранче водовземка с гумичка/ капков маркуч
offtake with rubber / dripline

Пробийте отвор в тръбата с диаметър 17 mm.
Да се използва на тръби с диаметър Ф32 и на горе.
Assembling requires hole 17 mm. To be used with Ф32 or higher.

производител: IRRITEC, Италия

 
 

Код
Размери
IVVGT2700N00T 16 TAPE
IVVGT2700N00U TAPE 22

 

Код
Размери
IVVGA2700N160 16
IVVGA2700N200 20

 

VGP
Кранчета за капково напояванеКранче водовземка с гумичка/ оребрен
offtake with rubber / insert

Пробийте отвор в тръбата с диаметър 17 mm.
Да се използва на тръби с диаметър Ф32 и на горе.
Assembling requires hole 17 mm. To be used with Ф32 or higher.

производител: IRRITEC, Италия

VRT
Кранчета за капково напояванеКранче водовземка с гумичка/ лентов маркуч
offtake with rubber / dripline

Пробийте отвор в тръбата с диаметър 17 mm.
Да се използва на тръби с диаметър Ф32 и на горе.
Assembling requires hole 17 mm. To be used with Ф32 or higher.

производител: IRRITEC, Италия

 
 

Код
Размери
IVVGP2700N120 12
IVVGP2700N160 16
IVVGP2700N200 20

 

Код
Размери
IVVRT2700N00T TAPE 16
IVVRT2700N00U TAPE 22

 

VRA
Кранчета за капково напояванеКранче водовземка с гумичка/ капков маркуч
offtake with rubber / dripline

Пробийте отвор в тръбата с диаметър 17 mm.
Да се използва на тръби с диаметър Ф32 и на горе.
Assembling requires hole 17 mm. To be used with Ф32 or higher.

производител: IRRITEC, Италия

VPT
Кранчета за капково напояванеКранче оребрен/ лентов маркуч
insert/ tape

производител: IRRITEC, Италия

 
 

Код
Размери
IVVRA2700N160 16
IVVRA2700N200 20

 

Код
Размери
IVVPT2700N16T 16 x TAPE 16

 

VEE
Кранчета за капково напояванеКранче бърза връзка PN4/ бърза връзка PN4
quick joint PN4

производител: IRRITEC, Италия

 
 

Код
Размери
IVVEE2700N160 16 x 16
IVVEE2700N200 20 x 20

 

Би Ел Агро АД предла изгодни условия за дистрибуция на предлаганите продукти!
За допълнителна информация сме на
Ваше разположение.