Би Ел Агро АД

Автоматични филтри ROTODISK IRRITEC

 Автоматични филтри ROTODISK

АВТОМАТИЧЕН ФИЛТЪР ROTODISK™

Автоматичния филтър Rotodisk e Т-филтър, изработен от полиамид, подсилен със стъклопласти, снабден с със специална механо-хидравлична система за автоматично почистване. Сглобени като група от филтри, използвайки подходящи хидравлични вентили и управление, поддържат продължителен цикъл на напояване и намаляват загубите на вода и разходите за обслужване на филтърното стопанство. Големия набор от възможни комбинации позволява автоматизирането на всяка система.


Характеристики

Филтър от подсилен полиамид със стъклопласти.
Система на затваряне с неръждаема скоба или полиамидна гайка.
Филтриращ елемент: неръждаема мрежа, дисков пакет.
Степен на филтрация: 200, 130 100 микрона.
Максимално работно налягане: 10 bar при 20° C.
Дебит: 2″ – 30 m3/h; 3″  – 50 m3/h

AUTOMATIC FILTER ROTODISK™

The Automatic Rotodisk filter is a T-filter manufactured from polyamide reinforced with fiber glass, provided with a special mechanical-hydraulic system for the automatic backwashing. The Automatic Rotodisk filters, when assembled as a battery of filters, using suitable hydraulic valves and a control unit, maintain a continuous irrigation cycle and reduce the waste of water and the maintenance of the filtering station. The wide range of manifolds (3” to 6”) and all the available combinations (2 to 5 filters) allow the automation of any type of system.

Characteristics
Filter in reinforced nylon with fiber glass.
Closing system with stainless steel clamp or nylon nut.
Filtering cartridge: disk, stainless steel screen.
Filtering grade: 75, 120, 155 mesh.
Maximum working pressure: 10 bar at 20°C.

Flow rate: 2″ 30 m3/h; 3″ 50 m3/h

Принцип на работа на ROTODISK

Automatic Rotodisk filter - filteringПроцес на филтрация
Работи като нормален ръчен филтър. Външната повърхност на дисковете спира евентулните замърсители, позволявайки преминаването само на чиста вода.
Filtering
Works like a normal manual filter. The external surface of the disks stops the suspended impurities allowing the passage of the clean water only.

Процес на промиване
Водата от вътрешната страна на дисковия пакет, пресичайки малки тангенциални отвори, се сблъсква с повърхността на дисковете, завъртайки ги, като по този начин осигурява пълно и ефективно почистване.
Backwasing
The water, from the inside of the filtering cartridge, crossing small tangential holes, collides with the disks surface making them rotate and assuring a complete and effective cleaning of it.

 
Код
Присъединяване
Дебит (m3/h)
Филтърен елемент
IFTAFGEyxxF0N 2” 20 ROTODISK

Код
Присъединяване
Дебит (m3/h)
Филтърен елемент
IFTAFIEyxxF0N 3” 50 ROTODISK

 

Би Ел Агро АД предла изгодни условия за дистрибуция на предлаганите продукти!
За допълнителна информация сме на
Ваше разположение.