Би Ел Агро АД

Допълнителна информация

Archive for Полезно

Капково напояване – същност и предимства

Капковото напояване е метод, при който водата постепенно се подава в почвата, директно или в близост до корените на растенията посредством система от тръби, филтри, клапани (кранове), фитинги, капкоотделители (капкуватели, капкообразуватели) или капков маркуч. Този метод се счита за един от най-ефективните начини за напояване , като това е в резултат на следните негови предимства: […]

Вижте още →

Posted in: Полезно

Leave a Comment (0) →

Основни възли на системите за капково напояване

Основните възли на системите за капково напояване са водоизточник, водовземен възел (зависи от водоизточника), тороподаващ възел, филтърно стопанство, управление (контролери, вентили др.), тръбопроводи (главен и разпределителни), поливни крила (капков маркуч), фитинги и спирателна арматура. За водоизточник на напоителните системи се използват язовири, реки, открити напоителни канали, напорни тръбопроводи, сондажни кладенци и др. Управлението на системата […]

Вижте още →

Posted in: Полезно

Leave a Comment (0) →

История на капковото напояване

Основната концепция на капковото напояване, а именно- малко количество вода да бъде доставено на правилното място, е намирала приложение от древни времена. Още преди векове фермерите са открили ефективен метод за напояване в пустинните области с минимално количество вода. Те използвали глинени делви, които заравяли в близост до корените на растенията и периодично пълнели с […]

Вижте още →

Posted in: Полезно

Leave a Comment (0) →

Напояване с дъждовални машини

Дъждуването се характеризира с това, че напоителната вода се разпръсква във въздуха под напор с помощта на специални апарати и пада върху растенията и почвата във вид на изкуствен дъжд. Основните предимства са точното дозиране на поливната норма, относително високата равномерност на поливката и възможност за автоматизация на процеса. Този тип дъждовални машини са с […]

Вижте още →

Posted in: Полезно

Leave a Comment (0) →

Би Ел Агро АД предла изгодни условия за дистрибуция на предлаганите продукти!
За допълнителна информация сме на
Ваше разположение.